تنها چند ثانیه! یک نظرسنجی با یک پرسش!

— اخیراً مؤسسه‌ی نظرسنجی پیو در ۴۴ کشور دنیا نظر مردم را در مقابل پرسش زیر جویا شده و نتایج آن را منتشر کرده است. ایران جزء آن ۴۴ کشور نیست.

قطعاً نظرسنجی‌های اینترنتی اعتبار علمی ندارند و نتایج‌شان قابل تعمیم به جامعه‌ی هدف نیست. اما در نبود نظرسنجی‌های علمی، با علم به ضعف‌های نظرسنجی‌های اینترنتی می‌توان محتاطانه از نتایج‌شان استفاده کرد.

پیشاپیش از مشارکت‌تان سپاس‌گزار ایم. پس از ثبت پاسخ‌ قادر خواهید بود نتایج نهایی را ملاحظه کنید.

نظرسنجی