مصاحبه با رادیوفرهنگ درباره کتاب عقل معاش

 

عقل معاشآنچه می‌شنوید مصاحبه محمد ماشینچیان با برنامه اهل قلم در رادیو فرهنگ است در باره کتاب عقل معاش، که به تاریخ ۱۷ مهرماه از این شبکه رادیویی پخش شد.
لینک به وبسایت رادیوفرهنگ (حدودا از دقیقه یازده)