امروز صلح‌آمیزترین زمان در تاریخ بشر است

— مترجم: سمیه کرمی

استیون پینکر، روان‌شناس برجسته‌ی دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۱ کتابی منتشر کرد با عنوان «فرشتگان نیکوی سرشت ما؛ چرا خشونت افول کرده است». در این سخنرانی ۱۹دقیقه‌ای در تِد در سال ۲۰۰۷ وی عصاره‌ای از این کتاب را ارائه کرده است. ویدئو زیرنویس فارسی دارد.