آیا فقرا فقیرتر شده‌اند؟

—مترجم: حامد دشمن‌فنا***

مطالب دیگر استیون هورویتز در بورژوا:

اقتصاد اتریشی چه هست و چه نیست

سوسیالیسم پس از هایک

مرا به حال خود رها مکن

گذشته‌ها گذشته؛ آب رفته به جوی باز نمی‌گردد

 

***

یکی از افسانه های اقتصادی معاصر این است که ثروتمندان در حال ثروتمندترشدن هستند و فقرا در حال فقیرتر شدن. مانند هر افسانه ای، قدری حقیقت در این گفته وجود دارد. به عنوان مثال، اگر به داده ها نگاه کنیم، امروزه دو دهک اول سهم بیشتری از درآمد ملی را نسبت به گذشته کسب می‌کنند و از آن طرف دو دهک آخر نسبت به قبل سهمی کمتری از درآمد ملی دارند.

دو ایراد در این داده‌ها وجود دارد. اول از همه، داده‌ها هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط مطلق فقر نمی‌دهند: فقط به خاطر اینکه یکی سهم کمتری از درآمد را داراست به این معنی نیست که به صورت مطلق فقیر است. بنابراین، برای مثال، می‌تواند اینطور باشد که اگرچه آمریکایی های فقیر سهم کمتری از تولید ملی را دارا هستند ولی درآمد مطلقشان بیش از قبل است. اگر از شما پرسیده شود که، شما بین برداشتن یک ششم از یک پیتزا یا یک نهم از یک پیتزای دیگر کدام را انتخاب می کنید، جواب شما ممکن است وابسته به بزرگی پیتزا باشد و ممکن است برداشتن یک نهم از پیتزا بهتر باشد، اگر پیتزا بزرگ تر از پیتزایی باشد که شما یک ششم از آنرا برداشته اید.

درآمد واقعی آمریکایی های فقیر امروز بالاتر است اگرچه سهم آنها از درآمد کل در موقعیت هایی پایین تر است. اما همه این توضیحات به نکته اساسی تر اشاره نمی کند. مشکل بزرگ تر این است که این داده ها، داده های فوری است که افراد ثروتمند در یک سال را با افراد ثروتمند در سالهای قبل، و افراد فقیر را در یک سال با افراد فقر در سالهای قبل مقایسه می کند.

چیزی که در نظر گرفته نمی شود حرکت تک تک خانوارها در طول زمان است. اگر ما بتوانیم خانوارها را دنبال کنیم، ممکن است بتوانیم در مورد اینکه چه اتفاقی برای مردم فقیر در پنج یا ده یا پنجاه سال افتاده اطلاع پیدا کنیم. و در حقیقت، ما این اطلاعات را در اختیار داریم. دسته ای از اطلاعات نشان می دهد که بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۸، ۸۶ درصد از خانوارهایی که در سال ۱۹۷۹ فقیر بوده اند، دیگر در سال ۱۹۸۸ فقیر نبودند. دسته دوم اطلاعات از دانشگاه میشیگان نشان می دهد ۹۵ درصد خانوارهایی که در سال  ۱۹۷۵ فقیر محسوب می شدند در سال ۱۹۹۱ دیگر فقیر نبودند.

یکی از مهمترین نکاتی  که بایستی هنگامی که در مورد ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران  صحبت می کنیم، بدان توجه داشت، این ایده تحرک درآمد است. واقعیت این است که، برای اغلب آمریکایی ها، که از فقر شروع کرده اند، به آهستگی در طول زمان ثروتمندتر شده اند. و در حقیقت، اگر ما به داده های مقایسه ای سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۱ نگاه کنیم، چیزی که می‌یابیم این است که میانگین افزایش درآمد خانوارهای ثروتمند در طول این دوره در حدود ۴۰۰۰ دلار بوده است، اما میانگین افزایش برای خانوارهای فقیر، در همین دوره، ۲۸۰۰۰ دلار.

بنابراین، واقعا اتفاقی که بین سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۱ افتاده این است که ثروتمندان، ثروتمندتر شده ولی فقیران با سرعت بیشتری از آنها ثروتمند شده اند. بنابراین، هنگامی که ما در مورد ثروتمند و فقیر صحبت می کنیم، بایستی این تحرک درآمد را نیز در نظر بگیریم. بنابراین، چگونه، اغلب آمریکایی ها ثروتمندتر شده اند، در حالی که می دانیم هنوز تعداد قابل توجهی افراد فقیر وجود دارند؟

حقیقت این است که یکی از چیزهایی که در طول زمان اتفاق افتاده، تغییرات توزیع درآمد می باشد. مهاجران، و جوانان در سطوح پایین درآمدی وارد معادله می‌شوند. این افراد، فقرای جدید را تشکیل می‌دهند، در حالی که فقرای قبلی به آهستگی خود را بالا کشیده اند.

بنابراین، اگرچه، با اولین نگاه به داده ها ممکن است به نظر برسد، افراد ثروتمند در حال ثروتمندتر شدن و افراد فقیر در حال فقیرتر شدن هستند، حقیقت ایالات متحده در قرن ۲۱ این است که همه ثروتمندتر شده اند، هم ثروتمند و هم فقیر. و این ایده که فقرا فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند، آمارسازی مصنوعی و اغلب افسانه است.